همکاری با ما جهت سرمایه گذاری در صنعت اجاره ماشین

اینسه آماده همکاری با ارگانها و موسسات دولتی و خصوصی برای اجاره خودرو می باشد.

شرکت اینسه آمادگی دارد تا خودروی شما را با بهتری شرایط اجاره دهد. بدیهی است کلیه عواقب و مسئولیتهای اجاره خودروی شما با این شرکت می باشد. اگر خودروی شما شرایط لازم را دارا باشد می توانید با اجاره خودرو درآمد قابل توجهی کسب کنید. زمانبندی تحویل خودرو را خودتان می توانید تعیین کنید که می تواند ماهیانه و یا سالیانه باشد. و یا از شرایط on call استفاده نمایید. شرایط on call شرایطی است که اینسه مشخصات خودروی شما و شماره تماس های شما را دارد و در هنگام متقاضی با شما تماس گرفته می شود.